Skip to main content
Διάρκεια
24
μήνες (2012-2014)

Tο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης δημιουργήθηκε με στόχο τη συνέχιση λειτουργίας ή τη δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών για την εφαρμογή ενός συνόλου ενεργειών καταπολέμησης της φτώχειας σε πανελλαδικό επίπεδο. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού ήταν η δημιουργία ενός διχτυού κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη την υποστήριξή μας (είναι άστεγοι, ή βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια ή είναι άνεργοι).

 

Οι Κοινωνικές Δομές που αποτελούσαν τo Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης ήταν:

 • Κοινωνικά Παντοπωλεία
 • Κοινωνικά Φαρμακεία
 • Γραφεία Διαμεσολάβησης
 • Τράπεζες Χρόνου
 • Συσσίτια
 • Υπνωτήρια
 • Δημοτικοί Λαχανόκηποι
 • Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετείχαν 66 Δήμοι, 58 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 10 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 16 φορείς του Δημόσιου τομέα και 22 φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι ΟΤΑ συνέβαλλαν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Δομές, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με τη σειρά τους διέθεσαν την απαραίτητη τεχνογνωσία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό δημόσιο διέθεσαν το προσωπικό και τέλος η κοινωνία προσέφερε προϊόντα και εθελοντικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια του έργου συστάθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με σκοπό να παράσχει συστηματική ενημέρωση, τόσο των άμεσα ωφελούμενων για τις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όσο και του ευρύτερου κοινού για τον τρόπο εμπλοκής του στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και της συνεισφοράς του σε χρόνο και υλικά αγαθά. Ειδικότερα ο Εθνικός Μηχανισμός είχε αναλάβει την σύνδεση της Κοινωνίας με τις Κοινωνικές Δομές και την κινητοποίηση των πολιτών ώστε να βοηθήσουν προσφέροντας υπηρεσίες και υλικά αγαθά.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης αποτελούνταν από τα εξής τμήματα:

 

 Α) ΑΠΟ ΤΟ CALL CENTER, ΤΟ ΟΠΟΙΟ:

 • Δεχόταν κλήσεις και κατεύθυνε πολίτες που ήθελαν να προσφέρουν στις ανάλογες δομές που βρίσκονται στη περιοχή τους
 • Δεχόταν κλήσεις και κατεύθυνε πολίτες που βρίσκονταν σε ανάγκη στις ανάλογες δομές που βρίσκονται στη περιοχή τους
 • Δεχόταν κλήσεις και κατεύθυνε πολίτες που βρίσκονταν σε ανάγκη και βρίσκονταν σε περιοχές που δεν διέθεταν Κοινωνικές Δομές και τότε αναζητούσε στις λίστες που είχε στη διάθεση του με όλους τους φορείς και τις δομές που μπορούσαν να τον εξυπηρετήσουν και τον παραπέμπουν εκεί (π.χ. συσσίτια που παρείχε η εκκλησία)
 • Παρείχε την απαιτούμενη ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση των ωφελουμένων και στη συνέχεια τους κατεύθυνε στην πλησιέστερη Κοινωνική Δομή που λειτουργεί στην περιοχή τους προκειμένου να βοηθηθούν

B) Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ (WWW.KOINONIASOS.GR) ΕΔΙΝΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:

 • Να εντοπίζει ο χρήστης (πολίτης ή ωφελούμενος ) όλες τις Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν πανελλαδικά αλλά και ανά γεωγραφική περιοχή
 • Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για τη συμμετοχή του σε κάποιο κοινωνική δομή μέσω της λειτουργίας του ως «Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθελοντισμού»
 • Να παρακολουθεί στην ενότητα Web TV εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, τοποθετήσεις και θέματα που αφορούν την φτώχεια και την αντιμετώπιση της καθώς και τις δραστηριότητες των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν πανελλαδικά

Γ) ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ:

 • Την εύρεση των χορηγών επικοινωνίας.
 • Την διατήρηση του δικτύου των χορηγών επικοινωνίας.
 • Την Εθνική Διαφήμιση σε εθνικά ΜΜΕ με τη μορφή χορηγίας
 • Την προώθηση δελτίων τύπου και συνεντεύξεων για την προβολή του έργου.
 • Την διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των 6 καλύτερων τηλεοπτικών και 6 καλύτερων ραδιοφωνικών σποτ.
 • Την εύρεση των κατάλληλων φορέων που θα στηρίξουν την όλη ενέργεια χορηγικά για την τελική παραγωγή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
 • Την επικοινωνία, προγραμματισμό και προβολή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή αφίσας προβολής του έργου
 • Επικοινωνία & Προβολή του έργου
 • την αποστολή Δελτίων Τύπων
 • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις κοινωνικές δομές των τοπικών δικτύων για την αντιμετώπιση της φτώχειας που θα λειτουργούν στα πλαίσια του έργου πανελλαδικά για την βέλτιστη υλοποίηση της καμπάνιας προβολής τους στα τοπικά ΜΜΕ.

Δ) ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ:

 • Συμβουλευτική & λογιστική υποστήριξη των Κοινωνικών Δομών
 • Ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών προς τις δομές.
 • Αποστολή μηνιαίων αναφορών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Website:

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος Προγράμματος Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης
Τόπος υλοποίησης Λάρισα-Αθήνα
Ομάδα στόχου Πολίτες που θέλουν να ωφεληθούν (άποροι, άστεγοι, άνεργοι) Πολίτες ή φορείς που θέλουν να προσφέρουν είδη ή εθελοντική εργασία.
Προυπολογισμός Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ελλάδος: 306.000€
Κατάσταση Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα