Skip to main content

Ο δρόμος προς την αυτο-απασχόληση

Διάρκεια
18
μήνες (2004-2006)

Ο δρόμος προς την αυτο-απασχόληση – Ενδυνάμωση Συνεταιρισμών Παλαιστινίων Γυναικών στη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, το Λίβανο και τη Ιορδανία

To πρόγραμμα σκόπευε να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνεταιρισμών των Παλαιστινίων Γυναικών Προσφύγων, αλλά και των γυναικών που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με τη δημιουργία κεραμικών, την κατασκευή παραδοσιακών αντικειμένων από πηλό, το κέντημα και την κατασκευή υφαντών, την επεξεργασία τροφίμων και άλλες παραδοσιακές ασχολίες.

Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση, οι υποδομές των συνεταιρισμών εκσυγχρονίστηκαν και τόσο οι γυναίκες που απασχολούνταν σε αυτούς, όσο και οι γυναίκες που υποστηρίζονταν από αυτούς έγιναν αποδέκτες σεμιναρίων κατάρτισης, αλλά και μεθοδολογιών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών marketing, management και προώθησης των παραγομένων προϊόντων.

To πρόγραμμα στόχευε στα ακόλουθα:

 • Aύξηση του εισοδήματος των γυναικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η υφιστάμενη ανέχεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
 • Eνδυνάμωση της θέσης των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να αυτο-απασχοληθούν, βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο.
 • Βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών των συνεταιρισμών (management, marketing, δικτύωση και προώθηση των προϊόντων), έτσι ώστε να βελτιωθούν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά, και συνεπώς να προωθηθούν τα προϊόντα τους σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, η Ανθωπομάνια προέβη στην υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Επόνηση έρευνας αναγκών για 2 από τους 4 συνεταιρισμούς.
 • Συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων και συνεχή συμβουλευτική προς τους συνεταιρισμούς.
 • Αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού, ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε συνεταιρισμού.
 • Κατάρτιση του προσωπικού των συνεταιρισμών και των γυναικών παραγωγών που συνεργάζονται με αυτούς (δημιουργία ειδών με βάση το ελαιόλαδο για τις γυναίκες της Asira, δημιουργία ψηφιδωτών για τις γυναίκες του Culture and Free Thought Association και της Al Masmya και καινούριες μέθοδοι κεντήματος για τις γυναίκες της Al Badia).
 • Δημιουργία εντύπων προώθησης των 4 Συνεταιρισμών, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 • Ολοκλήρωση του Δικτυακού καταστήματος του προγράμματος, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τα προϊόντα των υποστηριζόμενων Συνεταιρισμών και δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αγοράσει τα προϊόντα απευθείας από τους Συνεταιρισμούς Γυναικών.
 • Συμμετοχή στην έκθεση ΡΟΤΑ, Λαϊκή Τέχνη-Τέχνημα, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Ιανουάριο του 2006, προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα των συνεταιρισμών και να διευρυνθεί το αγοραστικό τους κοινό
 • Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Πηνειού, το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο Λάρισας από τις 11 έως και τις 17 Ιουνίου 2006, προκειμένου να παρουσιαστούν τα προϊόντα στο ευρύ κοινό της Λάρισας.
 • Συμμετοχή σε Έκθεση Πολιτιστικών Προϊόντων στη Ρόδο, από τις 28 έως και τις 31 Ιουλίου 2006.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος Προγράμματος Αναπτυξιακό πρόγραμμα στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα, το Λίβανο και τη Ιορδανία
Τόπος υλοποίησης To πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε προσφυγικούς καταυλισμούς της Ιορδανίας και του Λιβάνου και στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας
Ομάδα στόχου Οι δικαιούχοι του προγράμματος ήταν Παλαιστίνιες πρόσφυγες στη Ιορδανία και το Λίβανο, αλλά και γυναίκες της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, που ζούνε κάτω από συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Το κοινό χαρακτηριστικό των γυναικών αυτών, ήταν το ότι ασχολούνται με παραδοσιακά επαγγέλματα (κέντημα, χειροτεχνίες, κατασκευές από πηλό, κεραμικά, υφαντά, κεταργασία τροφίμων κ.α.) Το πρόγραμμα υποστήριξε τις δομές (συνεταιρισμούς) που συνεργάζονται με τις γυναίκες αυτές, αναβαθμίζοντας τις υποδομές τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.
Εταίροι The Culture and Free Thought Association (Λωρίδα της Γάζας), Cooperation for Development / Asira Women Association (Δυτική Όχθη), Najdeh Association /Al Badia (Λίβανος) και Al Masmya Association / Al Baqa’a Camp (Ιορδανία)
Προυπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 416.667 EURO, με συγχρηματοδότηση της τάξης του 75% (312.500 Ευρώ) από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας – ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Το υπόλοιπο 25% (104.167 Ευρώ) αποτέλεσε την ιδία συμμετοχή του φορέα μας.
Κατάσταση Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα