Skip to main content

Δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών στο Πακιστάν

Διάρκεια
26
μήνες (2004-2006)

Δίκτυο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών στο Πακιστάν

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των ΜΚΟ του Πακιστάν, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δύο εξαιρετικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των γυναικών και των παιδιών.

Μέσω μιας πληθώρας δράσεων που απάρτιζαν το σχεδιασμό του προγράμματος, το ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ αποσκοπούσε στο να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία συνίστατο στην εκπαίδευση και την οργάνωση του προσωπικού των ΜΚΟ, στη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας, στη δημιουργία χρηστικών εργαλείων και στην υποστήριξη και ανάπτυξη της δικτύωσης ανάμεσα στις Πακιστανές ΜΚΟ, αλλά και τις Πακιστανές και Ελληνικές ΜΚΟ.

Οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος, ήταν οι ακόλουθες:

 • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Δημιουργία Πύλης στο Διαδίκτυο
 • Έκδοση δύο Εντύπων Ενημερωτικού Περιεχομένου
 • Οργάνωση Σεμιναρίων ( Δικτύωση και Νέες Τεχνολογίες, Δικαιώματα Γυναικών και Παιδιών, Εύρεση Πόρων και Project Management Cycle)
 • Οργάνωση Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης
 • Οργάνωση του Πρώτου Συνεδρίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Παιδιών στο Πακιστάν
 • Κοινή υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων από τις συμμετέχουσες ΜΚΟ

H υλοποίηση του προγράμματος οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Tη δημιουργία Βάσης Δεδομένων, με τα στοιχεία 400 περίπου ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών στο Πακιστάν.
 • Τη δημιουργία της Δικτυακής Πύλης www.netbaz.org, η οποία είναι πλήρως λειτουργική και χρησιμοποείται εκτενώς από τις Πακιστανές ΜΚΟ. Η πύλη παρέχει πληροφόρηση, η οποία αναπτύσσεται στις εξής κατηγορίες: Νέα από τον χώρο, Εκδηλώσεις, Παρουσίαση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο, Παρουσίαση προγραμμάτων από τις συμμετέχουσες ΜΚΟ, Συνδέσεις στους δικτυακούς τόπους σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα φορέων και οργανώσεων, Πηγές Χρηματοδότησης, Εκτενής βιβλιοθήκη με σχετική νομοθεσία, εργαλεία, άρθρα και Φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων. Η εφαρμογή υποστηρίζεται επίσης από ένα εσωτερικό δίκτυο (Intranet), το οποίο επιτρέπει την άμεση επικοινωνία των εταίρων του προγράμματος.
 • Οι 43 ΜΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέλαβαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα περιφερειακά τους, προκειμένου να εξοικεωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Ολοκληρώθηκαν οι 4 κύκλοι κατάρτισης σε όλες τις συμμετέχουσες πόλεις (Δικαιώματα γυναικών και παιδιών, Δικτύωση και νέες τεχνολογίες, Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων, Εξεύρεση Χρηματοδοτήσεων). Συνολικά καταρτίστηκαν 280 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό των 43 ΜΚΟ και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να διασφαλιστεί η ισομερής συμμετοχή των γυναικών. Επίσης, στα πλαίσια της διενέργειας του σεμιναρίου κατάρτισης που αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα, οργανώθηκαν επίσης από τις συμμετέχουσες ΜΚΟ 19 εργαστήρια, με τη συμμετοχή 507 γυναικών με τις οποίες οι οργανώσεις αυτές δουλεύουν.
 • Ολοκληρώθηκαν οι δύο εκδόσεις του προγράμματος, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς την κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών στη χώρα, αλλά και τις προσπάθειες των Πακιστανών ΜΚΟ να επιφέρουν αλλαγές. Η δεύτερη έκδοση του προγράμματος υποστηρίχθηκε περαιτέρω από την Βάση Δεδομένων με τις Πακιστανές ΜΚΟ και και οι δύο εκδόσεις ανατυπώθηκαν σε 5.000 αντίτυπα και εστάλησαν σε συνολικά 6.215 αποδέκτες σε όλον τον κόσμο.
 • Στα πλαίσια της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, 25.000 γυναίκες έλαβαν ενημερωτικό υλικό για τα δικαιώματά τους και 25.000 μαθητές σχολείων έλαβαν τετράδια, τα οποία παρουσιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Μάλιστα, οι μαθητές των σχολείων από τις 4 επαρχίες είχαν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό ζωγραφικής για το πως αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους.
 • Οι 43 ΜΚΟ του δικτύου είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να αναπτύξουν 11 ολοκληρωμένα προγράμματα για την προώθηση

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος Προγράμματος Αναπτυξιακό πρόγραμμα στο Πακιστάν
Τόπος υλοποίησης Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Πακιστάν, και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις Hyderabad, Quetta, Peshawar και Lahore
Ομάδα στόχου Η άμεση ομάδα στόχου του σχεδίου ήταν 43 Πακιστανές ΜΚΟ και το προσωπικό τους, ενώ η έμμεση ήταν τα παιδιά και οι γυναίκες τις οποίες αυτές οι 43 ΜΚΟ υποστηρίζουν
Εταίροι Shuhada Organisation από την επαρχία του Baluchistan, Community Support Concern από την επαρχία tou Punjab, Sindh Development Society από την επαρχία του Sindh και Khwendo Kor από την επαρχία NWFP.
Προυπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματoς ανήλθε στο ποσό των 939.500 Euro, με χρηματοδότηση της τάξης του 80% (741.600 Ευρώ) από την υπηρεσία Europeaid της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το υπόλοιπο 20% (197.900) αποτέλεσε ιδία συμμετοχή του ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Κατάσταση Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα